العودة للمدونة

إزاي تقسّط من حالا؟

نزل أبليكيشن حالا وبعد ما تقدم على رصيد للتقسيط، حدد المنتج وهنتواصل معاك لتأكيد طلبك وتبليغك بكل التفاصيل. 

Environmental

Green Microfinance

Due to their low adaptive ability, millions of microfinance clients globally and locally are among the most vulnerable to the effects of climate change. Hence, starting from 2023, our focus shall be directed towards providing our stakeholders with greater access to green loans and products.

Paperless Financial Operations

By digitizing our loan process through Neuron, we are eliminating approximately hundreds of tons of GHG emissions, which would have resulted from the use of paper in our branches.