الخدمات

حالا! معاك حالا

تمويل | تقسيط | مدفوعات
متاح على

حالا تمويل

حالا تقسيط

حالا مدفوعات

حالا تمويل

تمويل للمشروعات الصغيرة يصل ل 200,000ج.

حالا تقسيط

رصيد للتقسيط يصل ل 200,000ج لشراء منتجات حالا أو منتجات اكتر من 2500 تاجر متعاقدين مع حالا
ازاي تقسط عن طريق ابلكيشن حالا

حالا مدفوعات

دفع وسداد فواتيرك واستلام لحد 80% من مرتبك قبل ميعاده على ابليكيشن حالا.

حمل أبلكيشن حالا

حمل ابلكيشن حالا دلوقتي

Environmental

Green Microfinance

Due to their low adaptive ability, millions of microfinance clients globally and locally are among the most vulnerable to the effects of climate change. Hence, starting from 2023, our focus shall be directed towards providing our stakeholders with greater access to green loans and products.

Paperless Financial Operations

By digitizing our loan process through Neuron, we are eliminating approximately hundreds of tons of GHG emissions, which would have resulted from the use of paper in our branches.